Mypay.vn

 

Cấu hình mật khẩu giao dịch

 

I. Mã OTP là gì, Mật khẩu giao dịch là gì?

1. OTP ( One Time Password ) là mật khẩu dùng 1 lần, được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến. Mật khẩu này được gửi qua " tin nhắn " của MyPay gửi đến điện thoại đã đăng ký của bạn.

 

2. Mật khẩu giao dịch là mật khẩu dùng để nhập vào màn hình xác minh giao dịch khi bạn thực hiện thanh toán hoặc chuyển tiền trên hệ thống của MyPay.

 

  Ưu điểm:

  • Nhanh chóng, tiện lợi, không mất thời gian chờ đợi sms từ hệ thống MyPay trả về để lấy mã xác minh giao dịch (OTP).
  • Bạn có thể thanh toán, chuyển tiền khi bạn không ở Việt Nam, hoặc điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.

 

  Nhược điểm:

  • Bạn cần phải bảo mật thông tin mật khẩu giao dịch của bạn. Trong trường hợp, mật khẩu giao dịch của bạn bị bên thứ hai biết, bạn có thể bị mất tiền trong tài khoản MyPay của mình.

 

II. Cách cấu hình

1. Mặc định ban đầu, tất cả các tài khoản MyPay khi mới khởi tạo là xác thực giao dịch bằng OTP SMS

Lưu ý:  xác thực mật khẩu OTP 1 lần gửi vể điện thoại của khách hàng sẽ tính phí trực tiếp vào tài khoản MyPay. Viettel: 630 vnđ/tin, Các mạng khác: 350 vnđ/tin

2. Để chuyển cấu hình từ Xác thực giao dịch bằng OTP SMS sang Xác thực giao dịch bằng mật khẩu, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn vui lòng truy cập vào MyPay, chọn "Tài Khoản" , chọn "Thông tin tài khoản"

 

 

Bước 2: chọn  Xác thực giao dịch bằng mật khẩu

Bước 3: Nhập " Mật khẩu giao dịch "" Xác nhận mật khẩu giao dịch " sau đó click “ Xác nhận”

 

 

Lưu ý : Độ dài mật khẩu là 6 ký tự

 

Bước 4: Xác minh mật khẩu giao dịch bằng mã OTP gửi về điện thoại của bạn để đảm bảo, bạn là người tạo mật khẩu giao dịch của mình., click “Xác nhận”

 

 

Bước 5: Thông báo tạo mật khẩu thành công

 

 

Để thay đổi mật khẩu giao dịch :

Bước 1: Bạn vui lòng truy cập vào MyPay.vn , chọn "Tài khoản" , chọn "Cấu hình mật khẩu giao dịch"

Sau đó điền mật khẩu cũ và 2 lần mật khẩu mới , rồi click "Xác nhận "

Bước 2: Xác minh mật khẩu giao dịch bằng mã OTP gửi về điện thoại của bạn để đảm bảo, bạn là người tạo mật khẩu giao dịch của mình., click “Xác nhận”

Bước 3: Thông báo thay đổi mật khẩu giao dịch thành công